ปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา

วันนศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.00-12.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3และปวส.ทุกแผนกช่างโดยมี
นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศีกษา กล่าวรายงาน
ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก