ประชุมการพิจารณาทุน นวัตกรรม(กสศ.)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
เวลา 11.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมติดตามการพิจารณาคัดเลือกทุนนวัตกรรม(กสศ.)โดยมีคณะครูแผนก
ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และแผนกช่างกลโรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก