การเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30น.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และปวส.
ประจำปีการศึกษา 2562ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก