การอบรมใช้งานเบื้องต้น KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เปิดโครงการอบรมใช้งานเบื้องต้น KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว โดยมีคณะครูและหัวหน้างาน
เข้ารับการอบรมณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก