ตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะ

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
เวลา 13.30น.นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 25621
โดยมีนายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ ให้การต้อนรับและนำคณะครู
และนักเรียน-นักศึกษา รับการตรวจประเมิน ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก