ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30น.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดการให้มี
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.1ทุกแผนกช่าง เพื่อปรับสภาพและความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก