ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงินเดือน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงินเดือน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก