ประชุมเตรียมพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00น.
นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศและปรับสภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพร้อมกันณห้องประชุมชั้น1อาคารวิทยบริการ