การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา11.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายวิชา ศิริสุวรรณ
กล่าวรายงานการจัดงาน ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก