พิธีเปิดศูนย์บริการอาชีวะอาสา

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
เวลา 11.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด
และนายนัทนนท์ ภัทรากรเจ้าพนักงานขนส่ง อาวุโส สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์บริการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562โดยมีนายสุรพล วรินทร์เวช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวรายงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บริษัทศรีสุธาออยส์ จำกัด
ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้(แยกสะกัดน้ำมัน)