พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
แบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีนายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน
และนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาทิ การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก การสานตะกร้าด้วยเชือมมัดฟางการทำอาหารคาว
(ข้าวแช่ชาววัง/น้ำพริกกุ้งเสียบ/สเต๊กปลานิลซอลต้มยำ)การทำอาหารหวาน (หยกมณี/บุหลันดั้นเมฆ/ช่อม่วง)
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2562
ณ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ จ.พิษณุโลก