ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.1ประจำปี 2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ทุแผนกช่าง โดยมีนายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา กล่าวรายงาน ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก