การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการและแนวทางจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  กับคณะครูผู้สอนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. ระบบทวิภาคี ณ ห้องSmart Classroom อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก