ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1 ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา2562
โดยมีนายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษากล่าวรายงาน
ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก