ปฐมนิเทศ-ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปวช.1

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นักเรียนใหม่ระดับชั้น ปวช.1ทุกแผนกช่าง เข้ารับการปฐมนิเทศ-
-ปรับสภาพ-ตรวจสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 โดยมีคณะครู
และวิทยากรจากกองบิน 46 มาให้การความรู้ความเข้าใจในการปฐมนิเทศ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก