ต้อนรับคณะครูมารับราชการ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับคุณครูจันทิมา หล่อตระกูล จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
คุณครูกรรณิการ์ ใหม่ตาจักร์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และคุณครูปรียาพัชร อินตา
จากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ย้ายมารับราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก