นักเรียน-นักศึกษาพบครูใหม่

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 07.40น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และนายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา พบนักเรียน-นักศึกษา และนำคณะครู-อาจารย์ใหม่พบนักเรียน-
นักศึกษาณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก