ถวายพระพรชัยมงคล 3 มิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30น.นายสุวัฒน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนำคณะครู-อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 วันที่ 3 มิถุนายน 2562
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดพิษณุโลก