มอบเกียรติบัตร-คณะครูดูแลนักเรียน-นักศึกษาหน้าเสาธง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.40น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูให้การดูแล นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เป็นประจำทุกเช้าอย่างดีเยี่ยม ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก