มอบเกียรติบัตร-งานชุมนุมลูกเสือ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.40น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู นักเรียน ที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 20 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี