ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา10.00น.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาภาคเหนือและเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
กล่าวต้อนรับและนำคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ต้อนรับและร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก