เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
เวลา20.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะครู-อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
นางอนงค์ อ่อนสะเดา มารดาคุณครูพิทักษ์ อ่อนสะเดาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ณ วัดสะเดา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก