Fix it center

วันเสาร์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2562
นายปรีชา ภู่สมบัติขจร นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ออกให้บริการ
โดยเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it centerบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกชนิด รถยนต์ รถจักรยานยนต์มีประชาชนสนใจมาใช้บริการเป็นอย่างมาก
ณ อาคารเนอกประสงค์ หมู่ 7 บ้านชินลาภ จังหวัดพิษณุโลก