ถวายพระพรชัยมงคล 3 มิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา07.40น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
จัดพิธีถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก