Month
พฤษภาคม 2019

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปวช./ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปวช./ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การอบรมการจัดการเรียนรู้ Project Based Learning และ STEM Education

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more