ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง 3 มิถุนายน2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
เวลา07.30น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก