จุดเทียนชัยมงคล 3 มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30น.
นายปรีชา ภู่สมบัตขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษาและนายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษานำคณะครู-อาจารย์นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ร่วมถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก