ประชุมโครงการ GSB DIGITAL SCHOOL BANK 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562เวลา10.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานการประชุมการเปิดบัญชี
กับธนาคารออมสินโครงการ GSB DIGITAL SCHOOL BANK โดยมีหัวหน้าแผนกทุกแผนกช่าง
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบิรการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก