ประชุมเตรียมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น.
นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
และพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมบรมครูทางด้านช่าง โดยมีหัวหน้าแผนกทุกแผนกช่างและคณะครู
ชมรมวิชาชีพทุกชมรมเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาเทคนิคพิษณุโลก