ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
และครูที่ปรึกษานักศึกษาทุน ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
เพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการ แนวทางการปฏิบัติ ระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ และจัดทำสัญญา
การรับทุน จำนวน 39 คนณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก