ประชุมสรุปผล แอปพลิเคชั่น EchoVE

6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมตัวคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ประชุมร่วมกับบริษัท วิสดอม จำกัด
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสู่การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แอปพลิเคชั่น EchoVE อย่างมีคุณภาพ
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ EchoVE  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก