พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น.
นายสุรชัย มณีปะกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it center Thailand 4.0)ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายสุวัฒน์ชัยศรีสุพัฒนะกุล
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อบต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก