Big Cleaning day

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 07.40น.
นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
มอบเครื่องอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับหัวหน้าแผนกทุกแผนกช่างและ
นักเรียน-นักศึกษา เพื่อร่วมโครงการ Big Cleaning day ในวันที่ 13 มิุนายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก