พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
เวลา07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานจุดธูปเทียน-บูชาพระรัตนตรัยในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 และพิธี
บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมบรมครูทางด้านช่าง โดยมีพระเดชพระคุณพระญาณมุนี
จากวัดอรัญญิก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม มีคณะครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา คุณครูอาวุโสและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก