Date
15 มิถุนายน 2019

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น.
นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 ...  Read more