พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น.
นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ประธานพิธีการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีนายธเนศ  คงวังทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีนครไทยกล่าวรายงานและมีคณะครู-
อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ที่สังกัดในอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธีเปิด
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก