พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ GSB Digital School Bank

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น.
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการ GSB Digital School Bank ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กับธนาคารออมสิน โดยมีนายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 กล่าวรายงาน
และนายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน
คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการดำเนินงานที่เข้าร่วมพิธีเปิด
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก