บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล28กรกฎาคม2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน2562
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดพิษณุโลก