โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา13.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ถวายเทียนพรรษา
ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีพระเดชพระคุณพระญาณมุนี จากวัดอรัญญิก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทำพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก