Date
18 กรกฎาคม 2019

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน 2562

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
นายเลิศชัย แสงรุ่ง หัวหน้างานบุคลากร นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more