ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา14.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และนายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ 
นำคณะครู-อาจารย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก