Date
24 กรกฎาคม 2019

โครงการศึกษาดูงานสถานที่ ประกอบการของนักเรียน-นักศึกษางาน  ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562
นายชนะจิต คำแผง หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ ...  Read more

ประชุมรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศเทศไทย)

นพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
เวลา09.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานกล่าวต้อนรับบริษัท ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
เวลา09.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ...  Read more