จัดพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562เวลา07.40น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากร จัดพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก