Month
สิงหาคม 2019

เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ “ร้อยรักดวงใจ กษิณาลัยภาคเหนือ 62″ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ...  Read more

ประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัล”คุรุสภา”และรางวัล”คุรุสดุดี”

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
เวลา13.30น.นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมเชิงจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการเพิ่มจำนวน นักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วันเสาร์ที่ 24-25 สิงหาคม 2562
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานเปิดการประชุมเชิงจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการเพิ่มจำนวน ...  Read more