มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะภาคเหนือเกมส์ ครั้งที่ 14

นพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา07.40น.นายสัวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อาชีวะภาคเหนือเกมส์ จ.น่าน ครั้งที่ 14 โดยมอบเหรีญรางวัลทุกคน
ที่ได้รับรางวัล ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก