Date
2 สิงหาคม 2019

ถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา14.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ...  Read more