ประชุมคณะกรรมการควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา11.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ จังหวัดลพบุรี
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก