ประชุมพิจารณาแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
เวลา14.00 น.นายชนะจิต คำแผง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจประชุมพิจารณาแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โดยมีคณะกรรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ. ห้องเรือนรับรอง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก