พิธีจุดวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาาคม252
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมศรีวัชรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก