พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562เวลา08.00น
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ นำคณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 87 พรรษา
12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก